COGNITOR CLUB COGNITOR

Investeringsstrategi

COGNITORINVEST gör genom COGNITOR AB direkta investeringar i onoterade bolag. Exitvinster och kassaflöden från investeringar skall återinvesteras i nya företag eller delas ut till COGNITORs aktieägare.

COGNITORINVEST affärsidé är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag och investeringssituationer. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av företag.

on-wave.jpg sunset-people.jpg riders.jpg surfers-on-beach.jpg