COGNITOR INVEST CLUB COGNITOR

COGNITOR hjälper företag att effektivisera sin avtalshantering

5 september, 2011 av Frida

COGNITORs bolagsjurister har i sitt arbete upptäckt att flertalet företag saknar ett fungerande avtalshanteringssystem. Ofta förvaras undertecknade avtal i pärmar utan någon elektronisk åtkomst eller överskådlig struktur. COGNITOR har av denna anledning gjort en ingående marknadsanalys av de elektroniska avtalshanteringssystem som finns på marknaden idag och funnit ett system som utmärker sig framför de andra - ExDoc. ExDoc är en webbaserad applikation som möjliggör inskanning och registrering av alla affärskritiska dokument i en databas på företagets egen server. Alla dokument blir då sökbara för behöriga användare och påminnelser kan kopplas till dokumenten. Hela databasen är krypterad och alla händelser/ändringar loggas för optimal säkerhet. ExDoc är utvecklat av SignUp Software AB som är ett snabbt växande IT företag med lång erfarenhet inom elektronisk faktura- och avtalshantering.


Tillbaka