COGNITOR INVEST CLUB COGNITOR

Tjänster

Bolagsjuridik

COGNITOR erbjuder bolagsjuridiska tjänster inom de flesta områden. Traditionellt sett används en jurist till att lösa konkreta juridiska problem, men i COGNITORs värld bidrar bolagsjuristen med ett mycket bredare tjänsteutbud och kan i många fall kännetecknas som ett affärsmässigt bollplank. Behoven växlar beroende av bolag och bransch och kan vara:

  • Avtalsskrivning
  • Granskning och riskbedömning av olika avtal och dokument
  • Bevakning och uppföljning av avtal där bolaget är part
  • Inventering av ett bolags rättigheter såsom varumärken och firmanamn
  • Stöd i processen att ansöka om skydd av rättigheter
  • Upprättande av dokument för upphandling och försäljning, t.ex. allmänna villkor för leverantörer
  • Delta och bistå vid bolagets styrelsesammanträden och förmedla såväl rättsliga som affärsmässiga aspekter på uppkommande förslag
  • Löpande juridisk service åt bolaget och dess personal på alla nivåer
  • Företräda bolaget utåt i alla ärenden av juridisk karaktär
  • Utbildning av personal i frågor med rättsliga aspekter

Hyr en egen bolagsjurist

Förmånen av att kunna anställa en bolagsjurist tillkommer i de flesta fall bolag av en viss storlek. Bolagsjuristen är delaktig i verksamheten och är mer operativ än vad en advokat från en advokatbyrå normalt är. Genom att kunna hyra en bolagsjurist per dag och fast pris vill COGNITOR erbjuda även små och medelstora bolag möjligheten att använda en bolagsjurist. Bolagsjuristen kan delta i strategiska möten, redogöra för risker och alternativa möjligheter i olika fora och föreläsa, utbilda personal m.m. Bolagsjuristen blir en resurs som kan användas av hela bolaget och finns fysiskt på plats under de dagar bolaget behöver stöd.

Pris

Tjänsterna kan användas mot ett rörligt pris per timme eller ett fast pris per dag/dagar. Vår affärsidé är att det skall vara enkelt, förmånligt och förutsägbart vad det kostar att använda en bolagsjurist. Vi vill vara ett alternativ till advokatbyråernas rörliga timdebitering. Därför offererar vi ett fast pris som tecknas per dag/dagar under en bestämd tidsperiod. Priset varierar givetvis utifrån bolagets behov och uppdragets storlek samt graden av kvalificerade juridiska tjänster. Kontakta oss för ett första möte och en mer specificerad prisbild.

sunset-people.jpg boat.jpg on-wave4.jpg