COGNITOR INVEST CLUB COGNITOR

Förmedling av tjänster

Likväl som en Cognitor passar bättre för operativa bolagsjuridiska uppdrag passar en advokatbyrås tjänster bättre för specifika utredningar, processer och större transaktioner. Ofta är det dock svårt för ett bolag att köpa in juridiska tjänster eftersom det saknas kunskap om vad det är som skall köpas in. COGNITOR kan i dessa fall likt en bolagsjurist bistå med att mäkla advokatbyråtjänsterna på uppdrag åt ett bolag.

Kontakta oss för att boka ett första inspirerande möte!

boat.jpg on-wave4.jpg sunset-people.jpg