COGNITOR INVEST CLUB COGNITOR

ExDoc - elektronisk hantering och lagring av avtal

Oavsett ett företags storlek tecknas löpande olika former av avtal. Under tidens gång växer avtalsmängden och det kan bli svårt att bevaka avtalens olika villkor och uppsägningstider. Vid manuell hantering av avtal är det även svårt att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till företagskänslig information. Genom det elektroniska avtalshanteringssystemet ExDoc kan COGNITOR hjälpa företaget att få full kontroll över samtliga avtal.

Några av fördelarna med ExDoc

  • Kontroll - Systemet har inbyggd behörighetskontroll.
  • Sökbarhet - Avtalen kan sökas och sorteras på meta-data.
  • Varning/påminnelsefunktion - ExDoc varnar innan ett avtal löper ut.
  • Loggning - Alla händelser och ändringar loggas (full spårbarhet).
  • Koppling - Nya dokument kan kopplas till gamla.
  • Säkerhet - Hela databasen är krypterad.

Med ExDoc installerat på företaget har ni alla avtal säkert lagrade på en och samma plats, tillgång till dem vart ni än befinner er och avtalens tidsfrister bevakade.

Vad kan COGNITOR göra för ditt företag?frida-wiraeus.png

COGNITOR strukturerar företagets samtliga avtal. Efter inskanning och registrering får ditt företag tillgång till söknings- och påminnelsefunktioner. Ett avtal kan med hjälp av ExDoc enkelt sökas upp och påminnelser om att ett avtal löper ut skickas i god tid till angiven person. Informationen i systemet skyddas genom att alla användare tilldelas olika användarroller och sekretessnivåer. 

Behöver ditt företag säkra sin avtalshantering? Kontakta Frida W Helmer, 031-7884410 / frida@cognitor.se, för mer information.

on-wave4.jpg sunset-people.jpg boat.jpg