COGNITOR CLUB COGNITOR

Om COGNITORINVEST

COGNITORINVEST är en bifirma till COGNITOR AB. Enligt bolagsordningen skall bolaget investera i andra bolag och COGNITORINVEST investerar kompetens och kapital i såväl projekt som externa bolag. Investeringsstrategin är baserad på ett intresse för affärsutveckling och ett nära samarbete med ledning och ägare.

Bolagets revisor är Ann-Lovise Rosenqvist, Ernst & Young.riders.jpg on-wave.jpg surfers-on-beach.jpg sunset-people.jpg