COGNITOR INVEST CLUB COGNITOR

Cognitors Avlastningspaket


Målgrupp

Företag som har svårt att avsätta resurser för projekt ExDoc. Företaget har en tydlig bild av behovet och en önskan om att redan vara igång, men har svårt att se hur de ska kunna ro projektet i land. Företaget har inte möjlighet att avsätta tid för att göra en behovsanalys eller för att samla samtliga berörda personer för att komma vidare i processen.
 

Syfte

Syftet med Avlastningspaketet är att kunden ska få ett färdigt system på plats med minsta möjliga resursåtgång. Kunden behöver avsätta minimalt med tid från den interna organisationen. Kunden undviker resursslöseri som dubbelarbete, onödiga överlappningar etc.

Tillvägagångssätt

Cognitor träder in i rollen som projektledare för ExDoc och genomför en aktivitetsplan på företaget för att konfigurera och implementera systemet. Företaget utser en kontaktperson som Cognitor rapporterar till.


Pris och beställning

För offert och för att beställa Cognitors Avlastningspaket kontaktar ni Frida W Helmer på telefon 031-788 44 10 eller skickar ett mail till frida@cognitor.se.


sunset-people.jpg on-wave4.jpg boat.jpg